Hva er UHM® Instruksjonsmetoden?

 

 

UHM® er en metode som har blitt utviklet av Tina Hessel i 16 år. Metoden er basert på anatomi og hvordan hjernen og kroppen oppfatter ord, stemme, farger, øvelsessekvenser og rytme.

 

Hva er årsaken til at disse tingene er viktige? Vi ønsker å gjøre varige forandringer hos de som kommer å trener hos oss. Det gjør vi, når vi bruker alle elementene i metoden.

 

Tina Hessel lærte seg Pilates i USA i 1990 og tok kunnskapen med til Norge. Det samme året startet LINKS Oslo Fysio og Danseklinikk med de første personene som kom for å trene. Samtidig kom de føraste  pasientene som trengte å rehabiliteres etter skader  eller trenes opp på grunn av kroppssmerter, svake muskler, dårlig balanse og/eller dårlig koordinasjon.

 

Som fysioterapeut og lektor i anatomi, så  Tina Hessel umiddelbart, hvor geniale øvelsene var. Klientene trener absolutt hver muskel i kroppen, beveger alle leddene og pusten setter i gang dype prosesser som vi i den vestlige verden ikke har verdsatt godt nok. Neurologisk setter øvelsene i seg selv i gang menneskets organiske bevegelsesmønster og programmerer kroppen inn i korrekt bevegelsesmønster..

 

Hessel utdannet seg til Master Practitioner i NLP fikk enda flere verktøy til å kunne finpusse instruksjonsmetoden til å virkelig kunne undervise i henhold til Pilates sin filosofi.

 

Hvilke forandringer kan man forvente seg når man trener etter denne metoden i kombinasjon med Pilates sine øvelser?

 

Man kan forvente seg at den som trener vil få:

 

 • øket kroppsbevissthet
 • bedre pust
 • mindre muskelspenninger
 • lengre muskler
 • sterkere muskler
 • bedre kroppsholdning
 • øket energi
 • øket glede
 • øket selvbevissthet
 • øket åndelig bevissthet
 • lavere blodtrykk
 • selvregulering av serotonin nivået
 • selvregulering av cortisol nivået

 

De som kommer til treningen, har ikke  lyst å slutte. Alle sier at de blir avhengige. Dette har å gjøre med at den spesielle pusten som UHM® Pilatestreningen bruker, vil påvirke hjernebølge hastigheten på en slik måte at man etter noen få pust vil være nede på det som kalles for alfa hjernebølge nivå. Dette nivået er vi mennesker på når vi dagdrømmer og når vi mediterer. Etter treningen vil du føle deg gjennomtrent, rolig og at du har fått mer energi. Det er hele hemmeligheten med selve instruksjonsmetodikken.

 

Med andre ord er dette ikke bare at man prøver å lære seg noen øvelser, da kunne man like gjerne ha kjøpt en video og prøvd å ”ape etter” bevegelsene og instruksjonene.
PILATES UHM®  er nøye med å være tro mot Joseph Hubertus Pilates sine øvelser.

 

Via ord, rytme, stemme, fargesystem, visualiseringer og pust stimuleres nervesystemet til å oppfatte raskt og yte maksimalt – hver gang, som fører til fysiske og mentale positive forandringer. Gjennom anatomikunnskap kan man være spesifikk i instruksjonen.

 

De som kommer og trener PILATES UHM® er mellom 17 og 79 år gamle. Det er blandete klasser, dvs. alle aldre og begge kjønn. De som kommer til treningen er personer som utgangspunktet er spreke og ønsker å trene , eller andre som har plager et eller annet sted i kroppen. Alle kjenner treningen på forskjellig måte ut fra at alle har sin individuelle kropp å forholde seg til. Alle vil få resultater. Det er det som er kraften bak UHM® systemet. Din kropp er utgangspunktet.

 

Vi har gjort en liten undersøkelse blant dem som kommer til treningen. Spørsmålet var:
Hva er årsaken til at du trener her?

 

Her ser du 10 av de vanligste svarene som er plukket ut fra 53 svar.

 

 1. Jeg har sluttet å ta mine astma medisiner. Bevisstheten om pusten og det å holde den gule solen i sittende , stående og gående tar jeg med meg hver dag , det åpner opp lungene mine !

 

 1. Det er som å trene i transe – pusten gjør at jeg blokkerer ut alt annet og jeg kan ikke forstå at 90 minutter føles så kort.

 

 1. Min kropp har fått muskler jeg ikke ante fantes. I tillegg har jeg blitt bevisst på kroppen min , hvordan jeg sitter , står og går.

 

 1. Jeg har blitt kvitt mine ryggsmerter og jeg puster dypere i hverdagen. Føler at jeg har mer energi rett og slett.

 

 1. Jeg går forbi et vindu på byen og blir så glad hver gang jeg ser meg selv. Jeg er ikke den krumme typen lenger – det er deilig og det er mange rundt meg som har bemerket forandringen.

 

 1. Etter treningen er jeg alltid glad og rolig og jeg lengter etter  å komme til treningen , uansett om det er snøstorm ute. Maven min er blitt flat. Hurra!

 

 1. Jeg har ikke vondt i nakke/skulder/arm lenger og jeg har blitt sterkere og mykere i kroppen.

 

 1. Min bevegelighet og styrke har øket. Det merket jeg sist jeg klatret i fjellet – stor forskjell.

 

 1. Jeg har nå vært og trent på alle Pilates steder i byen men er tilbake her igjen. Denne instruksjonen  gjør noe med hele mennesket.

 

 1. Jeg er ikke meg selv uten denne treningen. Jeg faller til ro , kroppen innstilles og alt er koordinert. Det merkes på sinns tilstanden , pusten , bevegligheten og ikke minst holdningen. Jeg ser at min kropp har blitt penere og jeg får kommentarer fra andre om dette. Faren med denne treningen er at man blir avhengig.

 

Innholdet i svarene reflekterer helheten i PILATES UHM® instruksjonen.

 

DU ER VELKOMMEN TIL Å TA KONTAKT MED EN PILATES UHM® SERTIFISERT  INSTRUKTØRSOM BOR NÆRMEST DEG!

 

For å kvalitetssikre vår instruksjonsmetode er alle instruktører som du finner på denne websiden medlem av PUIG =  Pilates UHM® Instruktør Gruppen. Det vil si at alle instruktører alltid til en hver tid vil være oppdatert gjennom å ha tilgang til ny informasjon, videreutdannelse, kurser og seminarier.

 

Med vennlig hilsen,
Tina Hessel
Fysioterapeut
Lektor i anatomi
PILATES UHM® instruktør og lærer for sertifiserte Pilates UHM® instruktører
NLP master practitioner coach/veileder
Leder og eier av LINKS – Oslo Fysio og Danseklinikk

 

HVORDAN ER PILATES UHM® BYGGET OPP?

 

Enten man har trent Pilates et annet sted fra før av eller om man er nybegynner, kan man starte med trinn I matteklasse eller Big Ball. Etter at man selv føler at man behersker klassens øvelser vil man gjerne gå videre til trinn II. Når denne beherskes går man videre til trinn III..

 

Trinn I - III er matteklasser. Øvelsen gjøres sittende, stående og liggende i stillhet med en dyp pust. Hver gang man puster ut gjør man en bevegelse. Matteklasse trinn I er på 90 minutter og de andre på 60 minutter.

 

På Big Ball arbeider vi med en stor ball og sitter eller delvis ligger på den, også her gjøres øvelsene på utpust – uten musikk også her.

 

Ofte får jeg spørsmålet om det er nok med en gang i uken. I begynnelsen er det så absolutt det. Kroppen skal innstille seg på alle øvelsene og alle muskellagene skal trenes uten å bli overtrent. Etter hvert er det mange som kommer to ganger i uken, dette vil også reflektere på prisen.

 

Styrke, glede, bevissthet, fleksibilitet, bedre pust, fantastisk kroppsholdning og en tonet kropp er det du vil få med denne treningen.

 

UNIVERSAL HESSEL METHOD (UHM®)

De to siste ukene har jeg hatt en veldig inspirerende og lærerik praksisperiode hos Tina Hessel. Jeg har i løpet av denne perioden fått være med på flere av hennes UHM® Pilates klasser, da først og fremst trinn I og trinn II. Jeg har gjennom disse klassene fått en ny opplevelse av hva Pilates og pust kan gjøre med kroppen, og hvor virkningsfull den er til å rehabilitere pasienter og til å forebygge fysiske lidelser. (Kanskje også være et verktøy til å forebygge psykiske lidelser.)Jeg har fått helt blod på tann til å drive mer med denne Pilatesformen. Tror jeg har blitt hekta.

Jeg vil begynne med å forklare kjapt hva UHM® metoden går ut på. UHM® er en Pilatesbasert instruksjonsmetode som er utviklet av Tina Hessel over 16 år. Metoden er basert på anatomi og hvordan hjernen oppfatter farger, stemme, ord, rytme og øvelsesfrekvenser. Når alle disse elementene blir satt sammen og brukt på en korrekt måte vil det skje varige forandringer hos de som trener. Det finnes forskjellige trinn innenfor matteklassene i UHM® metoden. Trinn I, II ,III og Big Ball . Trinn I og II foregår på matte uten manualer eller annet "tileggsutstyr".

Trinn I VS trinn II

Både på trinn I og II er det stort fokus på riktig bruk av pusten og at øvelsene skal utføres helt korrekt på nivå med den kroppen og de forutsetningene hver enkelt har. På begge trinn følger klassen et fast mønster hvor de samme øvelsesfrekvensene blir utført hver klasse. Dette gir klientene muligheten til å perfeksjonere øvelsene og få mer ut av treningen enn om de måtte lære seg nye øvelser for hver klasse.

Begge trinnene begynner klassen sittende på matte. Armene løftes over hodet, bak og foran kroppen, med skiftende stillinger i håndledd og albueledd. Disse øvelsene er perfekte for å komme ”inn i seg selv” og få kontakt med pusten. De tøyer også på alle ledd og muskler i armen og i skulderbuen, samtidig som de styrker musklene. Disse øvelsene er kjempeflotte for rehabilitering av klienter som trenger å mobilisere og styrke disse ledd og muskler for å kunne utføre normale bevegelsesmønstre i håndledd, albueledd, skulderledd og resten av skulderbuen. De er også kjempegode for forebygging av lidelser i dagens stillesittende, data arbeidende samfunn. Disse øvelsesfrekvensene er litt forskjelllige på de to trinnene. På trinn II går øvelsesfrekvensene raskere og er sammensatt av flere elementer enn på trinn II.

Når disse første øvelsesfrekvensene er over fortsetter vi med å treneresten av kroppen systematisk, alle musklene i kroppen blir trent på en skånsom og effektiv måte samtidig som musklene forlenges.

 

På trinn I blir hele bevegelsesmønsteret i de forskjellige øvelsene utført langsomt og i de aller fleste av øvelsene holdes maks posisjonen i en innpust før man sakte vender tilbake til utgangsstillingen. Dette gir utøveren muligheten til å bli bevisst kroppen sin og etter hvert lagre og automatisere det riktige bevegelsesmønsteret i øvelsen, i hjernen. Om øvelsene senere skal gjøres kjappere (om klienten går videre til nivå II) og ikke har tid til å tenke så mye over hver bevegelse i øvelsen vil den allikevel gjøres korrekt. Tina er veldig nøye og flink til å gi gode korreksjoner til hver enkelt slik at alle deltakerne på timen lærer seg bevegelses mønstrene og får maksimalt utbytte av treningen. På trinn II er øvelsesfrekvensene mer sammensatte og det er viktig at grunnelementene fra nivå I er lagret og automatisert i kroppen da mange av øvelsene utføres i et høyere tempo. På trinn I utføres ofte 1 repetisjon av en øvelse på en utpust før en hviler eller holder(maks) stillingen på innpust. På trinn II gjøres ofte flere repetisjoner av øvelsen på utpust før en hviler eller holder (maks) stillingen på innpust . Dette krever mer kroppsbevissthet da en ikke har så mye tid til å tenke over hver bevegelse. En del av øvelsene på de to trinnene er også helt forskjellige. Øvelsene på trinn II krever mye stabilitet i overkropp (senter- ”den gule evt. oransje solen” på magen konstant i øvelsene.”), da det er veldig lett å gjøre disse øvelsene feil og få feilstillinger i rygg og bekken om en ikke er sterk eller bevisst nok. På trinn II utføres flere av øvelsene over flere ”plan” i kroppen. Det jeg mener med over flere plan er at der øvelsene på trinn I for det meste gjøres rett i kroppens akse gjøres øvelsene på trinn II mer ut fra kroppens akse, f. eks beveges beina i mange av øvelsene mer ut fra, bak og foran kroppens midtlinje. Når beina beveges bort fra kroppens midtlinje på trinn I gjøres dette i et veldig rolig og kontrollert tempo, slik at man hele tiden har muligheten til å korrigere seg selv. På trinn II gjøres disse bevegelsesutslagene mye kjappere.

 

Instruksjonsmetoden

På begge trinnene blir det gjort mange repetisjoner av hver øvelse. Man rekker virkelig å få tak på riktig muskulatur, og tid til å jobbe seg dypere og dypere inn i muskulaturen. Tina bruker metaforer med hvit, gul, oransje og rød sol for å indikere hvilket spenningsnivå som skal være på hvilken muskel(gruppe.) Ved hjelp av disse fargekodene er det mye lettere å forstå hvor mye spenning en trenger til enhver tid i hvilken muskel gjennom hver øvelse.. Etter hvert linker man en farge opp til en bestemt spenning. Når en da får beskjed om å ha f. eks en oransje sol på magen vil hjernen gjenkjenne denne fargen og kode den opp mot en bestemt spenning i magemusklene. Det vil dermed bli så mye lettere å jobbe korrekt med akkurat de musklene som skal være aktive i den aktuelle øvelsen, i stedet for å bruke de musklene en allerede er sterkest i og spenne seg i hele kroppen. Ved å bruke fargekoder kan vi også klare å aktivisere den høyre hjernehalvdelen mer. Dette er den hjernehalvdelen som arbeider med kreative prosesser. Den venstre hjernehalvdelen arbeider med logiske prosesser og i vårt samfunn blir denne delen ofte brukt mest. For å komme mer inn i seg selv kan det være nødvendig å koble denne delen av hjernen litt ut.

Gjennom klassene snakker Tina med avslappet stemme, men hun varierer stemmeleiet fra hvit sol, hvor hun snakker veldig rolig, til rød sol hvor hun snakker høyere og ”fortere” Dette får oss automatisk til å ta mer i. Hun følger også rytmen og pulsen i øvelsen når hun gir instruksjoner og på en del av øvelsene hvor det er kjappe arm eller beinbevegelser slår vi pulsen i gulvet slik at alle holder takten og tempoet. Tina er veldig nøye med å forklare hvordan øvelsene skal utføres og gir korreksjoner underveis i øvelsene. Under hver øvelse repeterer hun samme instruksjon for hver repetisjon av øvelsen. Nesten ubevisst begynner kroppen å følge disse instruksjonene og er man fokusert vil kroppen automatisk gjøre øvelsene korrekt etter hvert.

Klientene

De to trinnene har litt forskjellig klientell. Det er viktig å ha vært gjennom trinn I før en går videre på trinn II. Først når øvelsene og grunnprinsippene på trinn 1 er perfeksjonert får klientene bryne seg på det neste trinnet

Trinn I passer også veldig godt til rehabilitering av klienter med fysiske lidelser, Flere av deltakerne på denne timen har alvorlige muskel og skjelett lidelser som Parkinson, MS, Osteo genesis imperfecta, Arthrose og store Scolioser i ryggen. Disse klientene har vist en utrolig fremgang med hennes Pilates UHM® instruksjon og oppnådd resultater de fleste leger bare hadde ristet på hodet av. Kanskje har mange av disse klientene tidligere vært redde for å belaste kroppen for mye i frykt for å gjøre situasjonen verre. Det som er så genialt med dette trinnet i Pilates er at hver øvelse skjer så kontrollert og klientene har muligheten til å kjenne på kroppen sin og kjenne følelsen av at de har kontroll på og mestrer øvelsene. Et annet viktig aspekt er at pasientene har tillit til Tina og vet at hennes ørneblikk passer på at øvelsene blir korrekt utført og at hun har innsikt i hva deres lidelse innebærer. Hun passer på at hver enkelt klient gjør øvelsene korrekt, tilpasset det fysiske nivået kroppen befinner seg på, slik at man får like mye ut av klassen om man har en muskelsykdom eller er fysisk helt frisk.

Det som er en fellesnevner for klientene på de to trinnene er at de virker så motiverte og fornøyde. Allerede på trinn I viser samtlige som jeg observerte en god forståelse av pusteteknikken og de er bevisste kroppen sin i øvelsene. De har forstått at en må arbeide med den kroppen en har, og ikke forsøke å kopiere andre.

Pusten

I Pilates er pusten svært viktig og elementær. Den skal være dyp og kontrollert. Dype innpust og lange utpust. En riktig pusteteknikk vil få deg til å jobbe med kroppen isteden for å motarbeide den. Det er viktig å ha en støtte og spenning i magemusklene til enhver tid under øvelsene. En kan derfor ikke puste med magen, men puste med brystet og ryggen i stedet. Utrolig viktig med god rettledning for å få dette til.

I UHM® metoden puster vi ut på en lang sss. Det tar lenger tid å tømme seg for luft på s enn f. eks om man puster ut på fff som er mest vanlig. Det er dermed mulig å få en lenger utpust og pusten blir dypere. I UHM® blir pusten en naturlig del av øvelsene. Tina instruerer gjennom alle øvelsene når vi skal puste inn og ut, og fokuserer på at alle puster i takt med hverandre.

 

Hva gjorde pusten med meg.

Jeg har bestandig hatt problemer med pusten og å slappe av i danseklasser. Jeg har lett for å holde pusten og øvelsen blir og ser veldig tung ut. I tidligere Pilates klasser jeg har tatt og også når jeg trener for meg selv har jeg slitt med å klare å puste meg gjennom øvelsene. Det føles som det låser seg litt i brystet. Den første dagen jeg tok trinn I og trinn II slet jeg også her en del med pusten, Tina ga i midlertidig hele tiden instruksjoner på pust, på hvor i øvelsen vi skulle puste inn og når vi skulle puste ut. Hun ga ikke den vanlige instruksjonen med at man skal lukke ribbene for hver utpust, en instruksjon som har ført til at jeg har prøvd å klemme ribbene alt jeg kan mot hverandre og på denne måten ikke fått luft. Ved nesten helt ubevisst å følge Tina sine instruksjoner med fargekodene, rytmen, fokuset på å puste med øvelsen og gjentakende instruksjoner begynte pusten min å løse seg litt utover denne første dagen. I løpet av de neste klassene føltes pusten bedre og mer naturlig for hver gang. Endelig følte jeg at kroppen faktisk arbeidet med meg og ikke mot meg. Et lite gjennombrudd for megJ Jeg takker Tina sine instruksjoner for dette. Jeg kunne slappe veldig av i klassene. Om en konsentrerer seg om instruksjonene vil kroppen etter hvert nesten ubevisst skjønne hvordan den korrekt skal utføre øvelsene og pusten.

Når pusten nå gikk så mye friere var det lettere å utføre øvelsene. Jeg ble mye mer avslappet i kroppen og klarte å isolere de musklene som skulle arbeide fra de som kunne. Jeg jobbet ikke med spenning i hele kroppen, noe jeg tidligere vet at jeg har gjort.

Følelsen av at noe låser seg i brystet ble også nesten borte. det føltes ut som hele brystet og ryggen ”åpnet seg opp.” Et par ganger i klassene følte jeg meg nesten litt svimmel, kanskje fordi musklene og resten av kroppen ikke er vant til å få så mye oksygen. Jeg følte at jeg virkelig fikk jobbet med og forlenget musklene i kroppen, samtidig som de ble tilført oksygen og energi. I løpet av klassen føltes det som om leddene i ryggen og bekkenet knakk seg opp eller ”på plass.” Det knakk i ledd jeg aldri tidligere kan huske at har knekt opp hos meg før.

Jeg følte meg veldig riktig plassert i klassene, spesielt på slutten. Den følelsen av riktig plassering og løft uten pustevansker er noe jeg alltid har vært på jakt etter og stadig prøvd ut nye metoder for å finne. Noe som sannsynligvis har skapt enda flere spenninger og vanskeligheter hos meg. Jeg har rett og slett fortalt hjernen min hvor vanskelig dette er, og da har den godtatt det.

 

Hvordan føles kroppen etter klassene.

 

Jeg hadde en veldig god og behagelig følelse etter klassene. Jeg følte meg veldig ”åpen” og avslappet, samtidig som jeg hadde fått masse energi og var i godt humør. Jeg er en person som tenker veldig mye og har veldig mange tanker i hodet på en gang! Etter klassene var tankene der fremdeles , men de var mye mer strukturerte og klare. Hele kroppen føltes rett og slett mer harmonisk.

Etter klassene kjente jeg godt at musklene var blitt brukt, men de var ikke utslitt. Følte meg egentlig ganske lett til beins. Sagt på en litt merkelig måte så følte det som om jeg hadde noen slags energistrømninger gjennom alle musklene i kroppen. En veldig god følelse! Både under og etter klasse hadde jeg behov for å drikke masse vann. Jeg tror dette skyldes at man med riktig og organisk bruk av pusten skiller mye avfallsstoffer ut av kroppen og får sirkulasjonen ordentlig i gang. Jeg var også god og varm resten av dagen/kvelden.

The Universal Hessel Method Vs tidligere Pilates jeg har trent.

Jeg har tidligere tatt en del Pilates klasser og har opplevd store kvalitetsforskjeller på disse klassene. Jeg vil trekke frem Renate Kohuteck som jeg over en periode tok en del klasser med som en dyktig instruktør. Hun ga gode instruksjoner og hadde bra øvelser. Bortsett fra henne synes jeg at de Pilates klassene jeg har tatt har hatt et varierende innhold og instruksjonene har vært vanskelig å forstå. Vil se litt nærmere på dette og sammenligne med UHM® metoden i de påfølgende avsnittene.

 

Mange av øvelsene til Tina har like grunnelementer som på andrePilates klasser. En jobber i rolig og kontrollert tempo med øvelsene,jobber på utpust og holder posisjonen eller slapper av på innpust. Tidligere Pilates klasser jeg har trent har i likhet med UHM® metoden hatt fokus på pust og riktig plassering, men korreksjonene og instruksjonene som blir gitt er veldig forskjellige UHM® metoden. I UHM® metoden er instruksjonene svært omhyggelig utarbeidet. De er enkle å følge og presise. Plasseringen og pusten vil komme litt av seg selv bare man fokuserer på det som blir sagt. I annen Pilates jeg har trent synes jeg at instruksjonene har vært upresise og lette å misforstå. De bruker vanskelige visuelle bilder som gjør at man må tolke seg litt fram til hvordan en skal arbeide.

I UHM® metoden har hver klasse et mønster med like øvelser den følger hver gang, i annen Pilates jeg har trent har det vært en del like elementer fra klasse til klasse, men de fleste øvelsene har variert. I UHM® metoden er også flere av øvelsene bygget opp i øvelsesfrekvenser, mens annen Pilates har for det meste hatt enkeltstående øvelser. Tina forteller hele tiden ved hjelp av sol betegnelsene hvilke muskler som skal ha mest spenning slik at en vet hvilken muskel øvelsen skal kjennes best i. I annen Pilates jeg har trent synes jeg dette har vært litt diffust og jeg har flere ganger egentlig ikke helt visst hva øvelsen skal være god for og hvor den skal ta.. Det er viktig å vite hvorfor en gjør en øvelse.

I UHM® metoden gjøres mange repetisjoner av hver øvelse slik at en virkelig kjenner at det tar i musklene og at en får tak på korrekte muskler. I andre klasser jeg har tatt har vi gjort så få repetisjoner av hver øvelse at idet jeg har begynt å kjenne det i muskelen(e) har øvelsen vært over.

En annen viktig forskjell mellom UHM® metoden og andre klasser jeg har tatt er oppfølgningen av hver enkelt elev. Tina er utrolig flink til å gi individuelle korreksjoner og ”tilpasse” treningen til hver enkelt kropp. Det er heller ikke så mange per klasse så hun klarer å ha oversikt og se hver enkelt elev. Det jeg ble så imponert over på Tina sine klasser er at alle henger så godt med. Alle er bevisste i øvelsene og vet hva de driver med. De er veldig flinke til å jobbe med pusten sin og får maksimalt utbytte av klassen.

På tidligere Pilates klasser jeg har tatt har det vært alt for mange elever per klasse. Læreren har ingen mulighet til å se alle elevene og gi gode og presise individuelle korreksjoner. Dermed er det deltakere på klassen som kan trene og trene Pilates flere ganger i uka uten å oppnå raske og gode resultater, grunnet dårlig instruksjon og oppfølgning!

Noen ord til slutt.

 

Jeg har i løpet av perioden med UHM® klassene og arbeidet med å skrive denne oppgaven fått en mye større innsikt i hva Pilates egentlig er og hva man kan oppnå med denne fantastiske treningsformen når den utføres korrekt. Den er ikke bare god for fysisk helse og velvære, men også for den psykiske helsen. Jeg gleder meg veldig til å utdanne meg innenfor UHM® metoden og kunne bringe denne kunnskapen og treningen videre til flere mennesker.

Hanne Eliabeth Kasin Juni 2007
Danser
Fysioterapiskole 1 år
Kiropraktiker utdannelse i Australia fra 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UHM® i nærheten?

 

-Akershus

-Buskerud

-Hedmark

-Møre og Romsdal

-Nordland

-Oppland

-Oslo

-Rogaland

-Troms

-Vestfold

-Vest agder

-Østfold  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OSCARSGATE 12, 0352 OSLO, TLF: +47 91 16 05 05